Bảng Báo Giá Sơn Nippon 2021

SẢN PHẨM ĐVT  GIÁ BÁN

BỘT TRÉT NIPPON

Bột trét Nippon ngoại thất
Weathergard Skimcoat
Bao 40Kg                  295,000
Bột trét Nippon nội thất
Skimcoat nội thất hai sao
Bao 40Kg                  240,000

SƠN LÓT NIPPON

Sơn Lót Nippon Nội thất
Odour~Less Sealer
5L                  385,000
18L              1,270,000
Sơn Lót Nippon Nội thất
Matex Sealer trong nhà
5L                  235,000
17L                  705,000
Sơn Lót Nippon Ngoại thất
Super Matex Sealer
5L                  330,000
17L                  980,000
Sơn Lót Nippon Ngoại Thất
Weathergard Sealer
5L                  510,000
18L              1,650,000

SƠN NIPPON TRONG NHÀ

Sơn Nippon Nội Thất
Odourless Siêu Bóng
1L                  170,000
5L                  850,000
Sơn Nippon Nội Thất
Odourless Bóng
1L                  160,000
5L                  750,000
18L              2,150,000
Sơn Nippon Nội Thất
Odourless – Spot Less
1L                  115,000
5L                  500,000
18L              1,650,000
Sơn Nippon Nội Thất
Odourless Chùi Rửa Vượt Rội
1L                  100,000
5L                  450,000
18L              1,335,000
Sơn Nippon Matex 4.8KG                  240,000
18L                  830,000
Sơn NipponVatex 4.8KG                  150,000
17L                  500,000

SƠN NIPPON NGOÀI TRỜI

Chống Thấm Màu Wp100 1KG                  100,000
5KG                  475,000
18KG              1,610,000
Chống Thấm Nippon Màu Wp200 6KG                  510,000
20KG              1,600,000
Sơn Nippon Ngoại Thất
Weathergard Plus +
1L                  170,000
5L                  825,000
18L              2,800,000
Sơn Nippon Ngoại Thất
Weathergard Bóng
1L                  170,000
5L                  825,000
18L              2,800,000
Sơn Nippon Ngoại Thất
Weathergard Siêu Bóng
1L                  200,000
5L                  950,000
Sơn Nippon Ngoại Thất
Supergard
5L                  500,000
18L              1,405,000
Sơn Nippon Ngoại Thất
Super Matex
5L                  350,000
18L              1,160,000